Nově také nabízíme pravidelné
a vstupní školení profesní způsobilosti
řidičů v Brně
.

Přihláška do autoškoly – řidičský průkaz skupiny B (osobní automobil)

  1. Stáhněte a OBOUSTRANNĚ vytiskněte formuláře Žádost o řidičské oprávnění a Posudek o zdravotní způsobilosti.
  2. Oba formuláře vyplňte a podepište. Za osoby mladší 18 let formuláře podepíší jejich zákonní zástupci (například rodiče).
  3. Navštivte svého obvodního (praktického) lékaře, který vám udělá zdravotní prohlídku ke způsobilosti řízení motorových vozidel skupiny B (případně A, C, D, E, T).
  4. Musíte mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, a musíte doložit: občanský průkaz (obvykle pro občana ČR), potvrzení o přechodném pobytu vydané cizineckou policií (cizinec EU) nebo dlouhodobým vízem (cizinec mimo EU). Nesmíte být ve výkonu sankce trestu zákazu řízení nebo nemít na bodovém kontě 12 bodů – nepozbýt řidičské oprávnění. Čestné prohlášení potvrzujete svým podpisem na žádosti.
  5. Zkontaktujte se s námi přes kontaktní formulář nebo telefonicky a domluvíme se na začátku kurzu. Nové kurzy otevíráme několikrát do měsíce.

Přihláška na školení profesní způsobilosti řidičů