Nově také nabízíme pravidelné
a vstupní školení profesní způsobilosti
řidičů v Brně
.

Školení profesní způsobilosti řidičů v Brně

Hledáte Profesní školení Brno? Jako akreditované školicí středisko Jihomoravského kraje nabízíme profesní školení řidičů v Brně.

Profesní osvědčení pro vozidla nad 3,5 tuny můžete získat v rámci vstupního školení řidičů v rozsahu 140 a 280 hodin a nabízíme také pravidelné školení řidičů v rozsahu 7 a 35 hodin.

Školení řidičů Brno

Pro školení řidičů v Brně disponujeme výcvikovým vozidlem a zkušenými lektory. Školící středisko máme na ul. Ukrajinská 2d v Brně-Bohunicích, kam se pohodlně dostanete brněnskou MHD (zastávky máme před budovou). Pokud přijedete autem, můžete u nás pohodlně zaparkovat.

Pravidelné školení profesní způsobilosti řidičů

Držitelé platného profesního osvědčení způsobilosti řidičů („profesáku“) mohou využít naše pravidelná školení, která jsou dle zákonného požadavku v rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení profesní způsobilosti řidiče je rozděleno do pěti ročních kurzů, kde každý kurz trvá 7 hodin.

Cílem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Absolventi se mj. dozví nové právní úpravy na pozemních komunikacích, které se jim budou hodit v profesním i soukromém životě.

Pravidelné profesní školení řidičů nabízíme ve dvou variantách:

Vstupní školení profesní způsobilosti řidičů

Cílením vstupního školení je získání profesního osvědčení, neboli tzv. „profesáku“. Školení provádíme formou výuky a výcviku v našem výcvikovém vozidle, které je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Absolvováním školení máte jistotu, že získáte nové zkušenosti a znalosti a prohloubíte stávající.

Dozvíte podrobnosti o pokročilém racionálním řízení a zásadách bezpečné a defenzivní jízdy, uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě, bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla, poskytování služeb a logistiky, hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu, sociálně-právního prostředí v silniční dopravě, zdravotních rizicích a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích a prevenci a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Vstupní profesní školení řidičů nabízíme ve dvou variantách:

Ceník školení řidičů

Aktuální ceník pravidelného i vstupního školení naleznete v našem ceníku.

Ke stažení: Přihlášky na profesní školení (PDF)

Výuka probíhá dle zákona č. 247/2000 Sb.